محصولات

بنزین

بنزین یا Petrol یک مشتق نفتی مایع است که به عنوان سوخت در موتورهای احتراق داخلی استفاده می شود. عمده بنزین را هیدروکربن های آلیفاتیک که از تقطیر جزء به جزء نفت خام و ترکیب با ایزواکتان و هیدروکربن های آروماتیک بدست می آیند، تشکیل می دهد.
بنزین موتور، عمدتا” مخلوطی از هیدروکربن های سبک مایع (C5 /C10 ) است که دامنه تقطیری از ۳۸ تا ۲۰۵ درجه سلسیوس را در بر می گیرد. در ساخت بنزین موتور، برش های مختلف نفتی به اضافه مواد اکسیژنه، به منظور بالابردن کیفیت از جمله آرام سوزی به کار می رود.

Gasoline

نفت سفید

نفت سفید یکی از ترکیبات نفتی و مواد سوختی است که در گذشته کاربرد گسترده ای به عنوان سوخت وسایل گرمایشی و پخت و پز داشت که امروزه در بسیاری از نقاط با گاز شهری و گاز مایع جایگزین شده است.
نفت سفید ماده ای با چگالی 0/78 تا 0/81 1 / g ، سبک و شفاف و نقطه اشتعال آن میان 37 تا 65 درجه سانتیگراد می باشد.

KEROSENE

گازوئیل

گازوئیل یا نفت گاز، آن دسته از هیدروکربن هایی است که از نفت سفید سنگین تر و شماره اتمهای کربن آنها در حدود 15 تا 24 بوده و دارای دامنه جوش تقریبی 160 تا 380 درجه سانتیگراد می باشد.
نفت گاز مصارف گوناگونی دارد که مهمترین آن سوخت موتورهای دیزلی و تاسیسات حرارتی است.

Gas&Oil